Despre RATIO

RATIO răspunde nevoii studenţilor de formare și informare în domeniul contabil, de acces la informaţie de calitate, de dezvoltare personală în context nonformal, de dezvoltare de abilităţi de comunicare, de deprinderi de abilităţi care să le dezvolte simţul practic.

Asociația Studenților Contabili RATIO (Etimologia cuvântului ratio: citit rațio din latină, tradus cont).

Asociația Studenților Contabili RATIO este o asociație neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, fondată în 3 Octombrie 2012, la Cluj-Napoca. [ Vezi Fondatorii ]

Scopul declarat RATIO, așa cum este el specificat în Statut, este de reprezentare a tuturor studenților specializăriilor de Contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, precum şi promovarea, sprijinirea, realizarea și coordonarea de activități academice, sociale și culturale care să contribuie la dezvoltarea competenţelor de sinteză, leadership, lucru în echipă, adaptare şi de contabilitate ale membrilor în vederea îmbunătăţirii calităţii resursei umane şi a orientării acesteia către o carieră.

În vederea realizării acestui scop, RATIO își propune:

 1. stimularea, promovarea și cultivarea unor raporturi personale și instituționale cu studenții; facilitarea comunicării între studenți și corpul profesoral și de conducere al Universității Babeș-Bolyai, respectiv al Facultății Științe Economice și Gestiunea Afacerilor;
 2. participarea la programe  din Cluj-Napoca, naționale și internaționale pentru studenți;
 3. organizarea de proiecte, conferințe, congrese, colocvii, seminarii și sesiuni de comunicari științifice și alte evenimente cu caracter intern și internațional;
 4. promovarea activităților ce pot duce la afilierea asociației la organisme naționale și internaționale de profil economic, în principal;
 5. să fie partener de dialog pentru instituțiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a studenților;
 6. alte acțiuni conforme cu statutul RATIO și cu dispozițiile legale în vigoare.

Membrii sunt în principal studenți din cadrul specializărilor de Contabilitate, din toți anii de Licență și Master, dar și membrii de la alte specializări economice precum marketing, management, finanțe – bănci sau linii de studii în engleză, maghiară. Orice student poate deveni membru RATIO, indiferent de profilul academic. [ Vezi Consiliul Director ]

În conformitate cu nevoile studenților și angajatorilor, am ales cu grijă valorile RATIO, pe care le urmărim și după care ne ghidăm în decursul tuturor proiectelor noastre. În continuare vă prezentăm valorile noastre, în ordinea importanței lor pentru noi:

 1. Responsabilitate
 2. Perseverență
 3. Flexibilitate
 4. Prietenie
 5. Creativitate