Încheierea mandatului: Consiliul Director RATIO 2019-2020