Regulamentul concursului Sherlock, ediția a VIII-a

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat şi desfășurat de Asociaţia Studenţilor Contabili RATIO. Participanţii la concurs au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate în continuare, denumit în continuare „Regulament Oficial”, cât și al Regulamentului Oficial al probei Treasure Hunt. Aceste regulamente vor fi publicate pe site-ul  www.suntemratio.ro.

RATIO îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cȃt și Regulamentul Oficial al probei Treasure Hunt, urmând ca eventualele modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil al acestora pe www.suntemratio.ro.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în zona Gheorgheni-Mărăști din Cluj-Napoca. Prima probă, cea de Treasure Hunt începe în Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, urmând să continue în zona Gheorgheni și zona Mărăști, iar punctul final va fi imobilul supus evaluării. Datorită naturii acestei probe, punctul final nu poate fi menţionat cu exactitate în prezentul regulament. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, cât şi a anexei reprezentată de Regulamentul Oficial al probei Treasure Hunt.

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Concursul este deschis participării studenţilor de anul III care urmează cursul de evaluare e afacerilor. Persoanele care doresc să participe la concurs se pot înscrie completând formularul de înscriere existent pe site-ul www.suntemratio.ro la Secțiunea Proiectului Sherlock, până la data de 17.11.2019, ora 23:59.

IMPORTANT: În situația în care numărul maxim de 10 echipe este atins înainte de a se încheia perioada de înscriere, Asociația Studenților Contabili RATIO își rezervă dreptul de a închide formularul de înscriere.

SECȚIUNEA 4. BUDDY

Echipelor participante li se vor  atribui  câte  un  îndrumător,  membru  al  echipei  de  organizare  a evenimentului, având titlul de ”Buddy”.

Participanţii vor putea apela pentru orice situație/nelămurire la ”Buddy” repartizat, iar pentru situațiile  excepționale  sunt rugaţi  să  apeleze  la  următoarele  persoane: Emma POP (Președinte), Florina OATYEȘ (Vicepreședinte), Cristiana PANTAZI (Manager Financiar-Contabil), Eduard COLȚUNESCU (Manager Dezvoltare), Diana TENDER   (Manager Marketing).

SECŢIUNEA 5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Desfășurarea efectivă a concursului va avea loc în perioada 21 noiembrie – 28 noiembrie 2019 . Mai jos sunt prezentate și detaliate ȋn ordine cronologică activitățile ȋntreprinse pe perioada concursului:

 • 18-19 noiembrie – concurenții vor fi contactați de către Buddy pentru a li se comunica detalii organizatorice referitoare la desfășurarea concursului;
 • 21 noiembrie – se va da startul competiției Sherlock; prima probă este reprezentată de un Quiz și un Treasure Hunt. Pentru mai multe detalii referitoare la Treasure Hunt, vă rugăm să consultați Regulamentul de Treasure Hunt;
 • 22 noiembrie ora 13:00 -va avea loc prima întâlnire cu membrii ANEVAR/profesori, pentru o sesiune de Q&A, în care echipele participante vor pune întrebări cu privire la întocmirea Raportului de evaluare, iar aceștia îi vor îndruma în realizarea cât mai corectă a Raportului de evaluare. Se vor discuta atât aspecte teoretice, cât și practice.
 • 27 noiembrie  -se va preda Raportul de evaluare;
 • 28 noiembrie ora 12:00  va avea loc dezbaterea finală. În cadrul acestei etape are loc prezentarea Raportului de evaluare de către echipele participante în fața juriului, urmând o sesiune de întrebări, după care va avea loc premierea câștigătorilor.

SECŢIUNEA 6. PUNCTAJ

Echipele înscrise în cadrul concursului Sherlock vor fi cronometrate în cadrul probei de Treasure hunt, în funcție de eficiența de care dau dovadă pe parcursul probei. De asemenea, în cadrul probei de Quiz punctajul obținut va fi luat în considerare pentru ierarhizarea echipelor. Punctajul final va fi divizat după cum urmează: 20% punctajul probei de Treasure Hunt, 10% punctajul obținut la Quiz, iar restul de 70%  este reprezentat de Raportul final.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Toţi câştigătorii vor fi premiaţi în urma participării la concurs. De asemenea, numele lor va fi anunţat în momentul decernării premiilor şi ulterior postat pe site-ul www.suntemRATIO.ro. Echipa câştigătoare va fi cea care acumulează cel mai mare număr de puncte în urma evaluării făcute de juriul format din profesori de la catedra de Contabilitate şi Audit din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, precum și experți evaluatori din cadrul ANEVAR.

Înmânarea premiilor se va realiza printr-un eveniment public. Premiile acordate sunt în valoare totală de 1000 RON, existând posibilitatea ca o parte din această sumă să se materializeze în cadouri oferite de sponsorii evenimentului. În cazul unei egalităţi, echipele ocupante locului respectiv vor primi suma aferentă locului ocupat, divizată în funcție de numărul de câștigători ai poziției în cauză. Premiile vor fi decernate la încheierea concursului.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii au obligația să adopte o ţinută adecvată probelor aflate în desfășurare .

Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de RATIO prin prezentul Regulament Oficial, cât și a Regulamentului Oficial de desfășurare a Probei Treasure Hunt.

Nerespectarea acestora atrage răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

RATIO se obligă să respecte prevederile Legii nr. 363/2018, privind protecția datelor personale obținute pe durata evenimentului. Ca atare, RATIO se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul eveniment și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanții la eveniment, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform Legii nr. 363/2018:

Art. 12: În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații: identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor […];

Art. 13: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta […];

Art. 14: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte […];

Art. 15: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare […].

Participanții sunt de acord ca prin trimiterea datelor personale pe site-ul www.suntemRATIO.ro, acestea să intre în baza de date RATIO, putând fi prelucrate și folosite în viitor pentru a-i informa cu privire la noi evenimente și concursuri coordonate de RATIO. La cerere, RATIO nu va mai folosi datele lor personale.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul eveniment poate fi anulat numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii RATIO, din motive independente de voinţa sa, de a continua desfășurarea acestuia.

REGULAMENT OFICIAL DESFĂȘURARE TREASURE HUNT

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat şi desfășurat de Asociaţia Studenţilor Contabili RATIO. Participanţii la concurs au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate în continuare, denumit în continuare „Regulament Oficial”, cât și al Regulamentului Oficial al probei Treasure Hunt. Aceste regulamente vor fi publicate pe site-ul  www.suntemratio.ro.

RATIO îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cȃt și Regulamentul Oficial al concursului, urmând ca eventualele modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil al acestora pe www.suntemratio.ro.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în zona Gheorgheni-Mărăști, începând din incinta Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, orașul Cluj-Napoca. Traseul va fi descoperit cu ajutorul indiciilor primite de la organizatori la check-point-uri. Participanții vor fi supravegheați în permanență de membii organizatori, urmând ca aceștia să le ofere informațiile necesare pe parcursul desfășurării competiției.

În data de 21 noiembrie  – se va da startul competiției Sherlock cu primele două probe ale acestuia și anume un Quiz și un Treasure Hunt. Alte detalii referitoare la aceasta au caracter confidențial și vor putea fi descoperite pe parcursul desfășurării Treasure Hunt-ului.

SECȚIUNEA 3. REGULI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 • Fiecare echipă participantă este formată din 2 sau 3 persoane;
 • Participanții trebuie să îndeplinească toate probele, finalizând Treasure Hunt-ul, în caz contrar aceștia vor fi descalificați;
 • Echipele care decid să renunțe din diverse motive, au obligația să anunțe organizatorii;
 • Organizatorii nu sunt responsabili pentru eventualele incidente cauzate de participanți sau accidentări ale acestora;
 • Participanții au posibilitatea să apeleze la organizatori pentru oferirea unor indicii suplimentare, adăugându-li-se o penalizare la punctajul final;
 • Participanții au obligația de a realiza provocările oferite de către organizatori, în caz contrar echipa va cumula anumite penalizări sau va fi descalificată, dacă refuzul este repetitiv.

SECȚIUNEA 4. ÎNCETAREA CONCURSULUI Proba Treasure Hunt poate înceta numai în cazul producerii unor evenimente cu caracter extraordinar sau în cazul imposibilității de organizare din partea RATIO.