Inspector HR – Curs Acreditat

RATIO în parteneriat cu HR PERFORM TRAINING organizează cursuri de perfectionare profesională în domeniul Resurselor Umane cu durată de 4 zile, finalizate cu examen de promovare în vederea obţinerii certificatelor de absolvire care sunt recunoscute pe plan naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale precum şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Cursul are un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie cu activităţi practice. Acest curs îşi propune să sprijine participanţii în dezvoltarea competenţelor specifice ocupaţiei de Inspector de resurse umane, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării abilităţilor practice.

Cursul este structurat a se desfăşura pe parcursul a 26 de ore din care 13 ore teorie și 13 ore practica,  în perioada 19.05-27.05.2017 şi va avea loc în Cluj-Napoca, la sediul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, .

Programul cursului este structurat astfel:

Vineri : 19.05.2017 – între orele 15:00-18:00                            Vineri: 26.05.2017 – între orele 15:00-18:00
Sâmbătă: 20.05.2017 – între orele 09:00-12:00                       Sâmbătă: 27.05.2017 – între orele 09:00-12:00, la ora 12 examenul final

Tariful de participare este de 200 lei/participant.
Achitarea cursului se poate face prin virament în cont bancar RO 52 BTRL 0130 1202 A635 38XX, Banca Transilvania, cont Trezorerie Cluj RO 69 TREZ 2165 069X XX02 5827 sau poate fi achitat numerar cu eliberarea din partea firmei a facturii și chitanței aferente. TARIFUL INCLUDE ȘI TAXA DE EXAMINARE ȘI ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE.

Achitarea cursului se va face numai după începerea acestuia. Problemele organizatorice de acest fel se vor discuta după începerea cursului în prima zi de desfășurare a acestuia.

Cui se adresează cursul?

Programul se adresează atât inspectorilor care şi-au dobândit parţial competenţele pe căi informale si doresc o perfectionare in domeniu, cât şi acelor persoane care exercită atribuţii în domeniu.

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Inspectorului de resurse umane.

Având în vedere dinamica modificărilor legislative în domeniul relaţiilor de muncă, în perspectiva asigurării unui management al resurselor umane competitiv pe piaţa forţei de muncă, vă oferim un stagiu de specializare profesională organizat în conformitate cu standardele de pregătire profesională  în următoarele arii de competenţă:

  1. Codul Muncii în lumina noilor modificări
  2. Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului
  3. Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat
  4. Întocmirea și depunerea declarației privind contribuțiile la bugetul de stat
  5. Înfiinţarea, completarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă al salariaţilor în format electornic în lumina dispoziţiilor HG 500-2011, bază teoretică dar şi aplicaţie practică
  6. Prelucrarea dispoziţiilor Legii 52- 2011 modificată și completata privind activitatea zilierilor
  7. Discutarea și analiza spetelor practice actuale. Fundamentarea din punct de vedere juridic a soluțiilor identificate.
Înscrie-te acum!