Implementare de proiecte culturale și sociale, dar și implicare activă în sociatate